ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οργανώνω τα μαθήματά μου στο Ανώτατο Ινστιτούτο Εμπορίου του Παρισιού και αλλού ως “ζωντανές εμπειρίες”. Αυτές οι εμπειρίες οδηγούν στην ανάδυση ερωτημάτων σε σχέση με τις θεματικές που διδάσκω, μέσα από τη συμμετοχή σε εργαστήρια διοίκησης πρότζεκτ, σχεδιασμού ή στρατηγικής.

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια αποτελούνται από διαφορετικά μέρη (θεωρητικά και πρακτικά) ανάλογα με το προφίλ των συμμετεχόντων. Γενικά, το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων μου απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Από το 2011, συμμετέχω στη διεύθυνση του Μάστερ “Innovation in European Business”, το οποίο προέκυψε από τη συνεργασία του Ανώτατου Ινστιτούτου Εμπορίου Παρισιού με το University College of Cork της Ιρλανδίας και το University of Applied Sciences της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

Κάποια παραδείγματα μαθημάτων και σεμιναρίων που έχω διδάξει:

  • Καινοτομία και Μέθοδοι Σχεδιασμού  (MSc “Innovation in European Business”, ISC Paris, UC Cork, University of Applied Sciences).
  • Μάρκετινγκ και Στρατηγική,  (MBA, ISC Paris).
  • Design Thinking, (Msc Digital Marketing και Data Management, ISC Paris).
  • Η καινοτομία των αναπτυσσόντων ((Master Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation, Paris-Dauphine και Mines-ParisTech).
  • Εργαστήριο σχετικά με την καινοτομία, την έρευνα, τις τέχνες και την επιχειρηματικότητα (Μεταπτυχιακό “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης”, Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα.