Skip to main content
Blog

“Η γνωσιακή και σχεσιακή ενσυναίσθηση” – 12 Μάρτη στην EHESS

By 2 Μαρτίου, 20194 Μαρτίου, 2019No Comments

Στις 12 Μάρτη παρουσιάζω στην École des Hautes Études en Sciences Sociales την εργασία μου σε σχέση με τη γνωσιακή και σχεσιακή ενσυναίσθηση. Η παρουσίαση είναι στο πλαίσιο του σεμιναρίου “Το καλιφορνέζικο μοντέλο” που οργανώνεται από την Μονίκ Ντανιώ και τον Ολιβιέ Αλεξάντρ. Στην ίδια ημερίδα, η Ισαμπέλ Μπεριμπί-Χόφμαν (CNRS) θα παρουσιάσει την εργασία της “Το επαγγελματικό ήθος στον ψηφιακό κόσμο, από τους μικροεπεξεργαστές στα maker spaces”. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη σύνοψη της παρουσίασής μου. Αν είστε στο Παρίσι, είστε ευπρόσδεκτοι!

Τρίτη, 12 Μάρτη 2019

EHESS, αίθουσα A06_51

54 bd Raspail 75006 Paris

Η γνωσιακή και σχεσιακή ενσυναίσθηση ως διεργασία διαχείρισης της καινοτομίας. Η περίπτωση των φόρουμ των Google Maps και Facebook.

Πάρις Χρυσός, ISC Paris

Η παρούσα μελέτη εκκινά από μια παρατήρηση που προκαλεί έκπληξη: από τα προβλήματα που αναφέρονται στα φόρουμ υποστήριξης των αναπτυσσόντων των Google Maps και Facebook, λύνονται λιγότερο από το 15% σε μια περίοδο έξι μηνών. Στον “πλανήτη των αναπτυσσόντων” (Larousserie, 2015), η καθιερωμένη εξειδίκευση αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που ανακύπτουν. Ρίχνοντας φως σ’αυτό το τεχνολογικό φαινόμενο, η μελέτη αυτή χαρακτηρίζει και μοντελοποιεί τις συζητήσεις των φόρουμ αυτών. Η ενσυναίσθηση (Chrysos, 2013), τόσο στη γνωσιακή όσο και στη σχεσιακή της διάσταση, αναδύεται ως μια νέου είδους εξειδίκευση.

Πράγματι, οι γνωστοί τύποι εξειδίκευσης στον κόσμο της βιομηχανικής επιχείρησης (Hatchuel and Weil, 1992) είναι στάσιμες όσον αφορά είτε το σημείο εκκίνησης είτε τους στόχους τους. Ταυτόχρονα, στην ιδιαίτερη σφαίρα της καλλιτεχνικής επιχειρηματικότητας, η ενσυναίσθητη κριτική που ασκούν οι μάνατζερ μπορεί να γίνει κατανοητή ως προσπάθεια εκτροπής του αποτελέσματος του καλλιτεχνικού έργου (Chiapello, 1998).

Αντίθετα, η ενσυναίσθηση που συναντάμε στα τεχνολογικά φόρουμ παραμένει ανοιχτή σε σχέση με τις συνθήκες έκφρασής της. Παρεμβαίνοντας πριν από την επίλυση ενός προβλήματος ή την εγκατάσταση ενός καινούργιου χαρακτηριστικού μιας δεδομένης τεχνολογίας, η ενσυναίσθηση που εκφράζεται από τους ειδικούς αποσκοπεί στην φροντίδα των ζητημάτων τα οποία, ακριβώς, αδυνατούν να επιλύσουν οι συνήθεις ειδικοί (Chrysos, 2013, pp. 343-344).

Στο πλαίσιο της ανοικτής καινοτομίας (Chesbrough, 2003), οι γνωσιακές και σχεσιακές δυναμικές ξεπερνάνε τα όρια της επιχείρησης. Έτσι, ο μονολιθισμός των τεχνικών υποδομών και των οργανωσιακών σχημάτων χάνει πλέον τη συνάφειά του. Γεμίζοντας αυτό το κενό, τα τεχνολογικά φόρουμ γίνονται σχετικά αυτόνομοι τόποι έκφρασης (Chrysos, 2016).

Η ενσυναίσθηση των τεχνολογικών οικοσυστημάτων δεν στοχεύει στον καθορισμό των εγχειρημάτων τρίτων κι έχει μια ανοιχτή προσέγγιση. Στο γνωσιακό επίπεδο, ξεκαθαρίζει τις συνθήκες έκφρασης μιας επιθυμίας αναπτύσσοντας γνώσεις και ιδέες. Στο σχεσιακό επίπεδο, αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων εντός του προκειμένου τόπου (Chrysos, 2018).

Αναφορές

Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology. Harvard Business Press, Boston, Mass., first trad edition.

Chiapello, E. (1998). Artistes versus managers: le management culturel face à la critique artiste. FeniXX, Paris.

Chrysos, P. (2013). When users create industries: the case of Web-based applications. Διδακτορική διατριβή. Mines-ParisTech.

Chrysos, P. (2016). Monuments of cyberspace: Designing the Internet beyond the network framework. First Monday, 21(12).

Chrysos, P. (2018) Empathy in the business model: how Facebook and Google Maps manage external problem-solving processes, Working Paper. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01897205

Hatchuel, A. and Weil, B. (1992). L’expert et le système: gestion des savoirs et métamorphose des acteurs dans l’entreprise industrielle, suivi de quatre histoires de systèmes-experts. Economica.

Larousserie, D. (2015, November 19). Voyage sur la planète des développeurs Qui sont ces passionnés de l’innovation, omniprésents dans le monde numérique ? Le Monde. Paris. URL: https://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/11/23/voyage-sur-la-planete-des-developpeurs_4815862_1650684.html