Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Συναντήσεις γύρω από τις εργασίες της Αν-Φρανσοουάζ Σμιτ

Εκδόσεις Kimé, 2019, 364 σελίδες.

Συντονισμός: Πάρις Χρυσός και Αννή Ζαντές.

 

Οι συναντήσεις με τις εργασίες της Αν-Φρανσουαζ Σμιντ που παρουσιάζονται σ’αυτό το σύγγραμμα θέτουν τη γενική φιλοσοφία στην καρδιά των σύγχρονων επιστημονικών πρακτικών, ανοίγοντας έτσι ένα νέο δρόμο για την επιστημολογική δημιουργία.

  • Πώς μπορεί να παραχθεί μια περιγραφή των επιστημών που να είναι ανεξάρτητη από τις επιστημονικές πειθαρχίες (disciplines);
  • Τι επιτρέπει τη σύλληψη στις επιστήμες;
  • Τι χρειάζεται για να μην υπάρχουν αποκλεισμοί στις επιστήμες;
  • Ποιοί είναι οι νέοι τελεστές ακρίβειας των σύγχρονων επιστημών;

Οι εργασίες της Αν-Φρανσουάζ Σμιντ δείχνουν ότι τα σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα δεν μπορούν να οριστούν με ένα στάνταρ τρόπο, κι ότι οι συγκλίσεις των πειθαρχικών προσεγγίσεων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο – μόνο μερικές και πολλαπλές πορείες. Δεν υπάρχει αντικείμενο χωρίς τη σχέση με το αντικείμενο. Αυτή η σχέση δεν είναι απλά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά μια οικεία και επιθυμητή σχέση των ερευνητών με το αντικείμενο. Οι πειθαρχίες κρύβουν αυτή τη διάσταση.

Η φιλοσοφία της αναδεικνύει τους τελεστές που επιτρέπουν το άνοιγμα του γενικού πεδίου: ένα πεδίο που δεν εξαρτάται από μια και μόνη πειθαρχία και που αποτελεί συνθήκη για μια νέα σχέση μεταξύ ανθρώπινων και επιστημονικών εννοιών.

Οι συνεισφορές σ’αυτό το σύγγραμμα αναδεικνύουν τις νέες λογικές με τις οποίες οι έννοιες κόβονται, ξαναδένονται και εφευρίσκονται εντός ενός μεγάλου εύρους πειθαρχικών πεδίων.

 

Με τη συμμετοχή των: Paris Chrysos, Léo Coutellec, Jean-Claude Dumoncel, Annie Gentès, Armand Hatchuel, François Laruelle, Robin Mackay, Muriel Mambrini-Doudet, Nicole Mathieu, Avner Perez, Marie-Geneviève Pinsart, Enrique Sanchez-Albarracin, Oliver Schlaudt, Anne-Françoise Schmid

και την υποστήριξη των Mines-ParisTech, Télécom-ParisTech και ISC Paris.