ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνά μου έχει να κάνει με τη μοντελοποίηση των καινοτόμων διεργασιών. Σε συνέχεια της διατριβής μου, ακολουθώ τη δράση των αναπτυσσόντων ενδιαφερόμενος κυρίως για τα “side projects” που πραγματοποιούνται σε  “οικείους χώρους” , καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις κατορθώνουν λαμβάνουν υπόψην τους αυτή τη δράση.

Έχω ένα μικρό αριθμό  περισσότερο ή λιγότερο τακτικών επιστημονικών συνεργασιών. Συνεργάζομαι με την Télécom-ParisTech και την Mines-ParisTech στις θεματικές που έχουν να κάνουν με το Design και τη γενική επιστημολογία, με το ΕΜΠ σε σχέση με τη διοίκηση επιστημονικών πρότζεκτ και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας σε θεματικές που σχετίζονται με τις Τέχνες, από τη σκοπιά της καινοτομίας.

Αυτή η έρευνα τρέφει και τρέφεται από τα προχωρήματα μου στους τομείς της oργανωμένης δράσης και της εκπαίδευσης