ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Είμαι συνυπεύθυνος του Master Innovation in European Business στο Ανώτατο Ινστιτούτο Εμπορίου Παρισιού, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το University College of Cork και το University of Applied Sciences της Ουτρέχτης.

Έχω συνεργαστεί με θεσμούς και επιχειρήσεις, συχνά σε συμβουλευτικό ρόλο, σε θεματικές όπως η αποστολή “Συμμετοχικές Επιστήμες” (Γαλλία), η καινοτομία από τη σκοπιά της Πολιτείας (Ελλάδα) ή ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών (Γαλλία).

Υπήρξα επίσης Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Αθήνα).